<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6400454012757842278\x26blogName\x3dDARULNAIM+AGROTECH+(+KT0243832-A+)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darulnaim-agrotech.blogspot.com/\x26vt\x3d4138940771277040885', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

flickr

Racun Serangga / Perosak Organik Untuk Tanaman

Sunday, October 12, 2008

RACUN SERANGGA / PEROSAK ORGANIK ( I )

Bahan-bahan yang diperlukan :

Air bersih ( bebas klorin ) 600 ml
Molases / Gula Merah 100 ml
Spirit 100 ml
Cuka asli 100 ml
EM-1 100 ml

Boleh tambah hirisan halia atau cili yang telah diperam selama 8 hari.

Untuk penggunaan, cairkan pada nisbah 1:500. Kadar pH 3.7

Bahan-bahan tersebut diperam selama 8 hari. Selepas hari ke-8, tapis cairan sebelum digunakan.RACUN SERANGGA BERASASKAN TUMBUHAN HIJAU

Bahan yang diperlukan - EM, Molases / Gula Merah & Dedaun yang mempunyai unsur perubatan & herba seperti bawang putih, cili kering, batang pokok pittaya, daun lidah buaya dll )

Bahan-bahan tersebut diperap selama 5 hari. Selepas hari ke-5, pati yang dihasilkan dicampur dengan 10 liter air bersih.

Sembur pada tanaman 2 hari sekali.RACUN SERANGGA / PEROSAK ORGANIK II

Bahan-bahan yang diperlukan :

EM-1 100 ml
Molases / Gula Merah 100 ml
Bawang Putih 200 gram
Cili Kering 200 gram
Daun Buluh / Daun Kari / Daun Asam Gelugor / Asam Jawa 200 gram
Daun Lidah Buaya 200 gram
Dedaun yang boleh menghalau serangga 200 gram
Air Bersih ( Bebas Klorin ) 20 liter

Campur semua bahan tersebut & peram selama 6 hari. Selepas hari ke-6 tapis cecair yang terhasil & simpan dalam bekas kedap udara. Hampas & sisa yang tertinggal boleh dijadikan baja.

Nisbah untuk siraman ke tanaman - 100 ml cecair yg diperam : 10 liter air bersih ( bebas klorin )
Sumber Maklumat : asastaniorganik.wordpress.com

Posted by dNat » Comments: